Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking

-16% 380,000₫ 450,000₫
Màu sắc:

Mô tả

Sản phẩm chính thức của Micklyn Le Feuvre

Ngoại thất và nội thất của ví bằng da tổng hợp cao cấp.

Giúp bạn có cảm giác thoải mái và bảo vệ giấy tờ quan trọng khỏi bụi và mài mòn hay sợ bị rách.

Công nghệ tích hợp RFID giúp ngăn chặn tiết lộ thông tin tài khoản cá nhân.

Nhiều Slots thực tế để giữ hộ chiếu, danh thiếp, thẻ tín dụng, thẻ lên máy bay.

Gíup tìm kiếm các giấy tờ tuỳ thân hay các thông tin thuận tiện trong quá trình lên máy bay và quá cảnh.

Thiết kế mỏng nhẹ - Có sẵn trong một loạt các màu sắc tươi sáng và vui nhộn. 

 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking
 Ví đựng Travel Passport Holder Wallet Holder RFID Blocking